Tuesday, July 12, 2016

WEDNESDAY OF THE 15TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 11:25-27. UNSA MAY ATONG BUHATON ARON MASABTAN ANG KABUBUT-ON SA DIOS? Si Hesus nagpasalamat sa iyang Amahan tungod sa Iyang pagpadayag sa kaugalingon ngadto sa mga gagmay'ng bata. Ang “gagmay'ng bata” wala magpasabot og mga bag-ong nahimugso kondili mga tawo nga mapaubsanon, o sila nga andam maminaw sa Pulong sa Dios. Ang mga maalamon dili daotan sa mata ni Hesus, apan iyang gisaway kadtong mga tawo nga nahimong mapahitas-on tungod sa gihuptan nga kahibalo, sama sa mga Pariseo. Tungod sa hunahuna nga sila puno sa kaalam, dili na nila dawaton ang gipangtudlo ni Kristo. Hinaot nga dili kita mahisama kanila. Ang bantogang pilosopo nga si Socrates nagpahinumdum: “True wisdom comes to each of us when we realize how little we understand about life, ourselves and the world around us.”

No comments: