Wednesday, July 27, 2016

THURSDAY OF THE 17TH WEEK IN ORDINARY TIME (YEAR C)


MATEO 13:47-53. UNSA MAY MAHITABO INIG-ABOT SA KATAPUSAN SA KALIBOTAN? Si Hesus miingon: “Moanhi ang mga anghel ug lainon nila ang mga dautang tawo gikan sa mga maayo, ug itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab.” Lisod nato kining paminawon tungod kay mahadlok kita maghunahuna sa impyerno. Apan, dili nato mahimong baliwalaon ang mensahe sa Ebanghelyo: sama nga adunay langit nga nagpaabot sa mga matarong, aduna usay impyerno nga giandam sa mga daotan. Gusto sa Dios nga kitang tanan maluwas, apan kinahanglan nato nga mosunod sa iyang Anak nga si Hesus diha sa pagbuhat og maayo. Ang Sulat ni San Pedro nagkanayon: “God called you to do good, even if it means suffering, just as Christ suffered for you. He is your example and you must follow in his steps” (1 Pet 2:21).

No comments: