Saturday, December 17, 2016

4TH SUNDAY OF ADVENT (A)

KINSA MAN ANG TINUOD NGA AMAHAN? Duha ka amahan ang gihisgotan sa mga pagbasa ning Domingoha. Ang una mao si hari Ahas, nga nagsalig sa iyang gahum ug katakos. Giingnan siya sa propeta nga mokonsulta sa Dios, apan wala siya mosangpit sa Kahitas-an. Ang ikaduha mao si Jose, tawo nga ligdong ug maampoon. Nakadawat siyag mensahe sa Dios pinaagi sa anghel. Bisan lisod tumanon, nisalig siya sa kabubut-on sa Dios nga mahimong amahan sa batang Hesus. Si Ahas nagpatay sa kaugalingong anak aron ihalad sa iyang dios-dios; apan si Jose nagbuhis sa kaugalingon aron panalipdan ang kinabuhi sa iyang anak-anak. Adunay kamatuoran kini: "The who raises a child is called a father, not the one who helped make it."

No comments: