Thursday, December 1, 2016

FRIDAY OF THE 1ST WEEK OF ADVENTMATEO 9:27-31. UNSA MAY ATONG GUSTONG MADAWAT SA UMAABOT NGA PASKO? Adunay duha ka buta nga nagpakilooy kang Hesus – gusto silang makakita. Nindot usab kon kini ang atong pangayoon sa Ginoo – ang grasya nga makakita sa kamatuoran. Usa ka awit ang nagkanayon: “Buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha. Ug way pulos ang kahayag sa atong mga mata kon sa kasingkasing magpabilin tang buta.” Sa pagkatinuod, kada tawo adunay pagkabuta. Adunay mga tawo nga dili makakita sa ilang kaanindot; ang uban dili makakita sa ilang kadaotan. Adunay mga tawo nga buta sa kaayo sa isigkatawo; ang uban buta sa panginahanglan sa silingan. Atong i-ampo sa Ginoo nga hatagan kitag panan-aw nga sama sa iyaha kay matod pa ni Charles Stanley: “The capacity to see things from God’s viewpoint is what you call wisdom.”

No comments: