Friday, December 9, 2016

FRIDAY OF THE 2ND WEEK OF ADVENTMATEO 11:16-19. GIPAMINAW UG GISUNOD BA NATO ANG PANAWAGAN SA ADBIYENTO? Pinaagi’g sambingay, gihulagway ni Hesus ang kahimtang sa katawhan sa iyang panahon. Sama sila sa mga bata nga wala maminaw ug wala motunong sa gipabuhat sa ilang mga kadula. Ning panahon sa Adbiyento, ang Simbahan nagtawag kanato nga mag-andam sa kaugalingon alang sa pag-abot ni Hesus nga Manunubos. Gidasig kita sa pagbag-o sa kinabuhi, sa pagbiya sa daotang binuhatan, ug sa pagpakighiuli sa kaugalingon ngadto sa Dios. Hinaot nga mosunod kita ning maong panawagan, ug dili magbuhat og dili angayan. Sakto ang giingon, “Christmas is not as much about opening our presents as opening our hearts.” Hinaot nga ning kapaskohan, dili lamang mga pinutos nga gasa ang atong ablihan kondili ang atong mga kasingkasing.

No comments: