Tuesday, December 20, 2016

DECEMBER 20


LUKAS 1:26-38. UNSA MAY ATONG BUHATON KON ADUNAY MAHITABO SA ATONG KINABUHI NGA LISOD SABTON? Human sa pagpahibalo sa anghel, si Maria miingon: “Ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini?” Nangutana siya dili tungod kay wala siya motuo kondili tungod kay lisod man sabton ang mensahe sa anghel. Unsaon man niya pagmabdos nga wala man siya makighilawas sa iyang minahal nga si Jose? Apan, bisan sa kalibog, si Maria misalig sa gahum sa Dios ug miingon: “Sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti.” Kining ebanghelyo magdasig kanato sa pagsalig sa makaluwas nga gahum sa Dios. Walay dili mahimo ang Dios ug Siya ang labing nasayod unsay maayo para kanato. Sakto ang tambag: “God has a reason for allowing things to happen. We may never understand His wisdom, but we simply have to trust His will.”

No comments: