Saturday, December 10, 2016

SATURDAY OF THE 2ND WEEK OF ADVENT


MATEO 17:10-13. UNSAON MAN NATO PAGPANGANDAM ALANG SA PASKO? Ang mga Judio nagtuo nga kon taliabot na ang Mesiyas, ipadala sa Ginoo si propeta Elias aron magsangyaw mahitungod niini. Si Juan mao ang katumanan sa papel ni Elias ug nag-andam sa dalan sa Manluluwas pinaagi sa pag-awhag sa mga tawo nga magbag-o ug maghinulsol sa mga sala. Isip mga magtutuo, angay natong sundon ang panawagan ni Juan. Atong andamon ang kaugalingon pinaagi sa paghinulsol sa mga sala ug pagpangayog pasaylo sa Ginoo. Dugang pa niini, makighiuli kita sa atong isigkatawo, ilabi na sa atong mga kaaway. Kon mahimo nato kini, mahimong makahuloganon ang atong Pasko. What shall we give this Christmas? – to God, a renewed heart; to neighbors, a forgiving heart; and to ourselves, a peaceful heart.

No comments: