Tuesday, December 13, 2016

TUESDAY OF THE 3RD WEEK OF ADVENT


MATEO 21:28-32. UNSA MAY ANGAY’NG BUHATON HUMAN KITA MAKAAMGO SA SAYOP NGA BINUHATAN? Diha sa sambingay, ang magulang nga anak nibalibad sa sugo sa amahan. Apan, wala madugay nakaamgo siya sa iyang sayop ug niadto sa parasan aron motrabaho sumala sa sugo sa iyang ginikanan. Ang maong anak maoy hulagway sa matag makasasala nga nalamdagan sa Espiritu sa Dios, mapaubsanon nga nidawat sa sayop ug nagbag-o sa kinabuhi. Kining sambingay maghagit kanato nga maminaw gayod sa gamay nga tingog sa Espiritu diha sa atong kinahiladman. Kon makaamgo kita nga nasayop, basolan nato kini. Tunlon nato ang atong garbo, mangayo og pasaylo ug mag-ayo sa kadaot nga nahimo. Nindot ang giingon: “I’m sorry” is a statement. “I won’t do it again” is a promise. “How do I make it up to you” is a responsibility.

No comments: