Tuesday, December 20, 2016

DECEMBER 21LUKAS 1:39-45. UNSA MAY BILILHONG GASA NGA ATONG MAHATAG SA ISIGKATAWO NING PASKO? Human masayod nga mahimo siyang inahan sa Manunubos, ang unang gibuhat ni Maria mao ang pagbisita sa iyang paryenti nga si Isabel. Labing siguro, gusto niyang motabang kang Isabel nga mabdos usab niadtong higayona sa iyang katigulangon. Labaw sa tanan, buot ni Maria nga ipaambit kang Isabel ang kalipay nga iyang gibati tungod sa batang Hesus nga diha sa iyang sabakan. Kining ebanghelyo magtudlo kanato nga ang kalipay, dili ang mahalong butang, maoy pinakanindot nga pinaskohan nga atong mahatag sa isigkatawo. Ang pagbisita, pagtabang, ug pagdala sa gugma ni Kristo maoy gasa nga dili kabayra’g kwarta. Tinuod ang giingon, “The best gifts come from the heart, not from the store.”

No comments: