Friday, December 2, 2016

SATURDAY OF THE 1ST WEEK OF ADVENT


MATEO 9:35; 10:1,6-8. NGANONG ANGAY MAN KITANG MAGMANGGIHATAGON? Ang labing dakong hinungdan niini mao nga ang tanan nga atong gihuptan nagagikan sa Dios. Ang atong kinabuhi, kahibalo, katakos, ug bahandi mga grasya sa Dios, nga atong nadawat nga wala pabayri. Dili kita angay nga maglinaog tungod kay kita usab nakadawat lamang. Kini ang pahimangno ni Hesus sa iyang mga apostoles, “Nakadawat kamo nga walay bayad, panghatag kamo nga walay bayad.” Kon masabtan lang unta nato kining maong kamatuoran, dili na gayod kita modumili sa pagtabang sa atong isigkaingon nga nanginahanglan. Ang Sulat ni San Pedro nagdasig kanato: “Each of you should use every gift you have received to serve others as faithful stewards of God’s grace in its various forms” (4:10).

No comments: