Sunday, December 11, 2016

OUR LADY OF GUADALUPE


LUKAS 1:39-47. KINSA MAN ANG BIRHEN SA GUADALUPE? Siya ang misteryosong Babaye nga nagpakita sa usa ka ordinaryong mag-uuma nga ginganlag Juan Diego didto sa Tepeyac, bukid sa Guadalupe, Mexico City niadtong tuig 1531. Ang Babaye nagpaila nga siya ang Birheng Maria, inahan sa matuod nga Dios, ug buot niya nga magpatukod og Simbahan didto sa maong dapit. Aron ang Arsobispo motuo sa iyang pinadalang mensahero, ang Mahal nga Birhen naghatag kang Juan Diego og duha ka timaan: Una, ang pagkaayo sa iyang uyoan gikan sa grabeng sakit; ug ikaduha, ang mga Castillan roses, bulak nga wala sa Mexico niadtong panahona, nga iyang gipupo sa Tepeyac ug gidala sa tiilan sa arsobispo. Didto sa nuog nga iyang gipustan sa mga bulak, milagrosong nilakra ang hulagway sa Birhen sa Guadalupe, nga hangtod karon wala pa mapapas.

No comments: