Friday, December 16, 2016

DECEMBER 16


JUAN 5:33-36. UNSAON MAN NATO PAGKAHIMONG TIGPAMATUOD KANG KRISTO? Gipamatud-an ni Hesus ang iyang pagka-Anak sa Dios pinaagi sa mga buhat nga iyang gipanghimo, apil niini ang daghang mga milagro ug ang mga pagtulon-an nga nagpadayag sa kabubut-on sa iyang Langitnong Amahan. Sama kang Juan, kita gitawag nga magpamatuod ug magpaila kang Kristo ngadto sa tanang katawhan, pinaagi sa pulong ug binuhatan. Atong dalhon si Kristo, ang kahayag sa atong kinabuhi, aron sama sa mga lampara nga gasiga, kita maghatag og lamdag sa kalibotan. Ning kapaskohan, atong mapamatud-an si Kristo pinaagi sa pagpakighiuli ug pagpasaylo sa mga kaaway ug sa pagpaambit og mga grasya ngadto sa mga kabos. Hinumduman nato: “Real witnesses for Jesus do not just observe people in need, they help.”

No comments: