Tuesday, December 6, 2016

TUESDAY OF THE 2ND WEEK OF ADVENT


MATEO 18:12-14. UNSA MAN KABILILHON ANG USA KA TAWO? Kon si Caifas ang pasultihon, ang usa ka tawo mahimong isakripisyo para sa kadaghanan. Siya ang nag-ingon, “Wala ba kamo masayod nga mas maayo alang kaninyo nga usa ra ka tawo ang mamatay alang sa katawhan kay sa malaglag ang tibuok nasod?” Apan, para kang Hesus, ang matag tawo, bisan ang makasasala, bililhon ug angayng luwason. Sama sa maayong magbalantay sa karnero, mahimo niyang biyaan ang 99 aron pangitaon ang usa nga nawala. Ang baroganan ni Kristo maoy hinungdan sa pagbabag sa Simbahan sa Death Penalty. Si Bishop Joseph Fiorenza nag-ingon: “We oppose the death penalty not only for what it does to those guilty of heinous crime, but for what it does to all of us, it offers the tragic illusion that we can protect life by taking life.”

No comments: