Tuesday, December 27, 2016

THE HOLY INNOCENTS, MARTYRS


MATEO 2:13-18. KINSA MAN ANG MGA HERODES NING MODERNONG PANAHON? Atong gihandum karon ang mga gagmay'ng bata nga sa walay kalooy gipamatay ni Hari Herodes. Gibuhat kini ni Herodes tungod sa iyang kahadlok nga mapulihan sa iyang trono pinaagi sa batang matawo nga mahimong hari sa mga Hudiyo. Sa atong panahon karon, ang pagpamatay sa mga bata nagpadayon pinaagi sa aborsyon. Ang mga aborsyonista ug ang mga tawo nga nagsuporta sa aborsyon mao ang mga bag-ong Herodes. Wala silay kahadlok o pagtahod sa Ginoo nga maoy tag-iya sa tanang kinabuhi sa tawo. Ang gipamatay ni Herodes gamay ra kaayo nga itandi sa kadaghan sa mga bata karon nga gipangpatay sa matag adlaw pinaagi sa aborsyon. Hinaot unta nga motabang kita sa pagpanalipod sa mga batang inosente, ilabina sa mga bata sulod sa sabakan sa inahan.

No comments: