Sunday, December 25, 2016

FEAST OF ST. STEPHEN, THE FIRST MARTYR


MATEO 10:17-22. UNSA MAY ATONG MAKUHA SA PAGSIMBA UG PAGSUNOD SA DIOS NGA NAGPAKATAWO? Sa unang adlaw human sa kasaulogan sa Pasko, gipasidunggan sa Simbahan si San Esteban, ang pinakaunang martir nga Kristiyano. Si San Esteban magpahinumdum kanato nga ang pagsunod ning Dios nga nahimong tawo dili sayon ug puwede nga magdala kanato sa kamatayon. Si Kristo mismo ang nag-ingon diha sa ebanghelyo, “Pagbantay kamo kay may mga tawo unya nga modakop ug motaral kaninyo.” Kining maong kamatuoran dili angay’ng makadiskurahe o makahadlok kanato. Si San Esteban nagpakita nga kining maong Dios maoy pinakabililhon sa tanan, ug tungod niini, angay natong ihalad ang tibuok tang kinabuhi alang Kaniya. Nindot ang pahinumdum: “It costs to follow Jesus. But it costs more not to.”

No comments: