Monday, December 12, 2016

TUESDAY OF THE 3RD WEEK OF ADVENT


MATEO 21:28-32. KINSA MAN ANG MATINUD-ANON NGA MIHATAG OG “YES” SA GINOO? Ang Sambingay sa Duha ka Magsoon nagtudlo nga ang tawong matinud-anon mao kadtong magbuhat sa iyang gisulti. Ang manghod, nga mipasalig nga motrabaho sa parasan apan wala diay moadto, naghulagway sa mga tawo nga maayo lang sa estorya apan kulang sa buhat. Si Hesus mismo nag-ingon: “Dili tanan nga moingon kanako 'Ginoo, Ginoo' ang makasulod sa Gingharian kondili kadto lamang nagbuhat sa kabubut-on sa akong Amahan”. Ning panahon sa Adbiyento, atong basolan ang mga higayon nga wala kita magmatinud-anon sa Ginoo. Atong puy-an ang atong pagka-Kristiyano dili lang sulod sa balay alampoanan kondili sa gawas usab. Adunay nag-ingon: “Your most powerful testimony is how you treat others after the church service.”

No comments: