Tuesday, December 6, 2016

WEDNESDAY OF THE 2ND WEEK OF ADVENT


MATEO 11:28-30. UNSA MAY GIPASABOT NI KRISTO SA PAG-INGON: “SAYON ANG YUGO NGA AKONG IHATAG KANINYO, UG GAAN ANG IPAPAS-AN KO KANINYO”? Ang yugo maoy simbolo sa pagpangalagad tungod kay kini usa man ka instrumento nga itaud sa mananap aron makaserbisyo sa iyang amo. Ang yugo ni Kristo sayon ug gaan tungod kay ipapas-an man kini uban sa gugma. Kon mahigugma kita sa trabaho, dili nato bati-on ang kakapoy. Matod pa ni Confucius: “Choose a job you love, and you will never have to work a day in your life.” Kon adunay gugma, ang trabaho mura na og dili trabaho. Ang labing dakong sugo ni Kristo mao ang paghigugma sa Dios ug sa isigkatawo. Kon matuman nato kini, ang tanan natong buluhaton mahimo nang sayon. Matod pa sa panultihon, “It’s not the load that breaks you down, it’s the way you carry it.”

No comments: