Wednesday, December 14, 2016

THURSDAY OF THE 3RD WEEK OF ADVENTLUKAS 7:24-30. KINSA MAN ANG TAWONG HALANGDON? Si Juan wala magsul-ob og mahalong bisti sama sa mga hari, apan gidayeg siya pag-ayo ni Hesus. Nganon man? Siya usa ka tawo nga adunay sulod, dili lamang kutob sa porma. Aduna siyay lig-ong baroganan, dili sama sa uban nga madaladala ingon og bugang nga gipilaypilay sa hangin. Daghan kanato mohatag og dakong panahon para sa panggawas, sama sa pamisti ug pamorma sa lawas. Apan, ang ehemplo ni Juan magdasig kanato sa paghatag og mas dakong pagtagad sa pangsulod, sa pag-ugmad og mga hiyas nga dalaygon, sama sa kamaalamon, kamaampoon, ug kamahigugmaon. Adunay nagtambag: “Your beauty should not come from outside adornment. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quite spirit, which is of great worth in God’s sight.”

No comments: