Friday, December 30, 2016

FEAST OF THE HOLY FAMILYLUKAS 2:22-35. UNSA MAY HAGIT SA PANGILIN SA SAGRADA PAMILYA? Si Jose naminaw sa giya sa kahitas-an ug gidala ang iyang pamilya ngadto sa Ehipto aron malikay sa kabangis ni Herodes. Karong panahona, ang mga pamilya gihadla dili sa usa ka daotang hari kondili sa mga kahimtang, panghunahuna ug kinaiya nga makaguba og kinabuhi. Adunay mga pamilya nga nagkatibulaag tungod kay nagbulag ang inahan ug amahan; adunay naguba tungod sa sugal, bino ug druga; adunay dili magdungan og kaon tungod sa trabaho ug negosyo; ug adunay dili magtagdanay tungod sa celphone ug ubang gadgets nga gikabuangan. Hinaot nga matag usa kanato makat-on sa pag-ampo ug pagpaminaw sa Dios aron malikay ang pamilya sa kaparotan. Nindot ang giingon ni Santa Teresa sa Calcutta: “If you want to change the world, go home and love your family.”

No comments: